DE GEPROFETEERDE EINDTIJD GEOPENBAARD
Eindtijd Boeken van Ronald Weinland

Verwante links

Ronald Weinland Blog The Church of God – PKG

RONALD WEINLAND

Ronald Weinland, auteur, wiens boeken in meer dan 170 landen en in 10 talen zijn verschenen, is in de eerste plaats een apostel van de Enige Almachtige Eeuwige God.

Voorafgegaan door Herbert W. Armstrong, die de Wereldwijde Kerk van God leidde tot aan zijn dood in 1986, is Ronald Weinland een apostel in een lange lijn van Gods apostelen, die begon met de oorspronkelijke twaalf apostelen die hun werk in 31 na Christus begonnen.

Eén van deze apostelen was Johannes, die het boek Openbaring schreef terwijl hij gevangen zat op het eiland Patmos. De betekenis van zijn geschriften is lange tijd een mysterie geweest, omdat het nooit de bedoeling was dat dit begrepen zou worden. Tot de eindtijd, wanneer het door God, op Zijn tijd, geopenbaard zou worden. Die tijd is nu aangebroken en Ronald Weinland is Johannes’ tegenhanger. God heeft Ronald Weinland de verantwoordelijkheid gegeven om die betekenis te verduidelijken in zijn boeken, een groot aantal opgenomen toespraken (preken) en interviews.

Binnenkort zullen gruwelijke gebeurtenissen plaatsvinden, die de mensheid oog in oog zullen brengen met zelfvernietiging. Dit zullen moeilijke tijden zijn, maar wat volgt is een nieuwe regeringsvorm onder de leiding van Christus. Ronald Weinland heeft zich altijd geconcentreerd op het aan de mens verkondigen van deze hoop; een toekomstige wereld waarin de mens eindelijk echte, ware vrede zal kennen.