DE GEPROFETEERDE EINDTIJD GEOPENBAARD
Eindtijd Boeken van Ronald Weinland

Download Gratis Boek

PDF

Download Gratis Boek

PDF

2008 – GODS LAATSTE GETUIGENIS

In 2008 begon voor het eerst Gods laatste waarschuwing naar de mensheid uit te gaan, betreffende catastrofale eindtijdgebeurtenissen. Die waarschuwing is nu bijna voltooid, en zal eindigen wanneer de geprofeteerde kernoorlog eenmaal begint. De definitieve aftelling die leidt tot de ondergang van het menselijke zelfbestuur, is al lang begonnen.

Op 14 December 2008 weerklonk de Eerste Trompet van het Zevende Zegel uit het boek Openbaring; dat was de aankondiging van het begin van de economische ondergang van de Verenigde Staten en de grote verwoesting die daarop zal volgen. Als gevolg van het weerklinken van de drie daarop volgende Trompetten zullen de Verenigde Staten volledig ten onder gaan; en wanneer de Vijfde Trompet eenmaal weerklinkt zal de wereld in Wereld Oorlog III gestort worden.

In dit boek worden de Zeven Trompetten van het Zevende Zegel en ook de Zeven Donders uit het boek Openbaring (die de apostel Johannes te zien kreeg maar niet mocht optekenen) geopenbaard. Veel van de profetieën van de Zeven Donders gaan nu in vervulling, en zullen in kracht blijven toenemen en steeds sneller op elkaar volgen, naarmate de dag van de wederkomst van Christus nadert.

Er staat een wereldwijde economische crash voor de deur, juist nu wanneer velen juist geloven dat de economie van de Verenigde Staten het steeds beter doet. Maar het tegenovergestelde is waar. De wereld staat de rand van een totale economische implosie, en deze dreigende gebeurtenis zal de wereld in Wereld Oorlog III storten; een kernoorlog waarover geprofeteerd is dat miljarden mensen daarin zullen sterven. De verwoesting die dan zal plaatsvinden, zal veel groter zijn dan die van alle ergste tijden in de menselijke geschiedenis gecombineerd.

Dit boek is hoofdzakelijk gericht aan de mensen uit de drie grootste religies van de wereld (de Islam, het Jodendom en het Christendom) van wie de historische wortels tot de patriarch Abraham teruggaan. Ronald Weinland is door de God van Abraham gezonden om deze drie religies te waarschuwen.