De Geprofeteerde Eindtijd geopenbaard

Boeken over de eindtijd geschreven door Ronald Weinland


2008

GODS LAATSTE GETUIGENIS

Het jaar 2008 was het begin van Gods laatste waarschuwingen aan de mensheid, en die waarschuwing eindigde op Pinksteren, 27 Mei 2012. Gods laatste countdown voor menselijk zelfbestuur is al begonnen. Spoedig, op een jaarlijkse Feestdag, Pinksteren, zal hier een einde aan komen.

Op 14 December 2008 heeft de Eerste Trompet van het Zevende Zegel van het boek Openbaringen geklonken. Dit was de aankondiging van het begin van het ineenstorten van de economie van Verenigde Staten en de grote verwoesting die zal volgen. De volgende drie Trompetten zullen resulteren in de totale ineenstorting van de Verenigde Staten en eenmaal de Vijfde Trompet klinkt, zal de wereld in Wereld Oorlog III gestort worden.

  Lees meer

DE GEPROFETEERDE

EINDTIJD
De eindtijd is aangebroken. Honderden miljoenen mensen zullen sterven in de ergste tijd van verdrukking die de wereld ooit gekend heeft. U moet hierover op de hoogte worden gebracht, zodat u weet wat u kunt doen.

  Lees meer