De Geprofeteerde Eindtijd geopenbaard

Boeken over de eindtijd geschreven door Ronald Weinland


2008

GODS LAATSTE GETUIGENIS

Het jaar 2008 was het begin van Gods laatste waarschuwingen aan de mensheid, en die waarschuwing eindigde op Pinksteren, 27 Mei 2012. Gods laatste countdown voor menselijk zelfbestuur is al begonnen. Spoedig, op een jaarlijkse Feestdag, Pinksteren, zal hier een einde aan komen.

Download Gratis Boek:
    (pdf)

Op 14 December 2008 heeft de Eerste Trompet van het Zevende Zegel van het boek Openbaringen geklonken. Dit was de aankondiging van het begin van het ineenstorten van de economie van Verenigde Staten en de grote verwoesting die zal volgen. De volgende drie Trompetten zullen resulteren in de totale ineenstorting van de Verenigde Staten en eenmaal de Vijfde Trompet klinkt, zal de wereld in Wereld Oorlog III gestort worden.

Zowel de Zeven Trompetten van het Zevende Zegel, als de Zeven Donders uit het boek Openbaring (welke de apostel Johannes zag, maar niet mocht opschrijven) worden geopenbaard in dit boek.

Veel van de profetieën van de Zeven Donders worden vervuld en zullen in sterkte en frequentie blijven toenemen, terwijl de dag van de wederkomst van Christus dichterbij komt.

De profetieën die in dit boek geopenbaard worden, leggen de ondergang uit van de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en een groot deel van West Europa, dat gevolgd zal worden door de laatste wereldoorlog van de mensheid. Deze laatste oorlog zal het gevolg zijn van zware conflicten tussen de heersende religies en de regeringen die zij beïnvloeden. Miljarden zullen sterven! Die tijd zal vele malen erger zijn dan de allerergste tijden die we in onze menselijke geschiedenis gekend hebben.

Naarmate deze gebeurtenissen zich ontplooien, zal de wereld zich in toenemende mate bewust worden van de authenticiteit van wat er in dit boek geschreven staat en zich beginnen te realiseren dat Ronald Weinland inderdaad door God gezonden is als Zijn eindtijdprofeet.

Download Gratis Boek:
    (pdf)