2008

GODS LAATSTE GETUIGENIS

In 2008 begon voor het eerst Gods laatste waarschuwing naar de mensheid uit te gaan, betreffende catastrofale eindtijdgebeurtenissen. Die waarschuwing is nu bijna voltooid, en zal eindigen wanneer de geprofeteerde kernoorlog eenmaal begint. De definitieve aftelling die leidt tot de ondergang van het menselijke zelfbestuur, is al lang begonnen.

Op 14 December 2008 weerklonk de Eerste Trompet van het Zevende Zegel uit het boek Openbaring; dat was de aankondiging van het begin van de economische ondergang van de Verenigde Staten en de grote verwoesting die daarop zal volgen. Als gevolg van het weerklinken van de drie daarop volgende Trompetten zullen de Verenigde Staten volledig ten onder gaan; en wanneer de Vijfde Trompet eenmaal weerklinkt zal de wereld in Wereld Oorlog III gestort worden.

  Lees meer

DE GEPROFETEERDE

EINDTIJD
De eindtijd is aangebroken. Honderden miljoenen mensen zullen sterven in de ergste tijd van verdrukking die de wereld ooit gekend heeft. U moet hierover op de hoogte worden gebracht, zodat u weet wat u kunt doen.

  Lees meer