Ronald Weinland

Ronald Weinland, de auteur wiens eerste boek nu reeds in meer dan 100 landen gelezen werd, is eerst en vooral de predikant van Gods Kerk. Hij is reeds meer dan vijfentwintig jaar predikant in Gods Kerk. Iedere zaterdag (zevendedags-sabbat) spreekt hij tot de Kerkgemeenschap, maar elke week in een andere regio van de Verenigde Staten. De Kerk van God (en iedereen die ge•nteresseerd is om ook te luisteren) kan deze preken horen waar zij zich ook bevindt in de Verenigde Staten en Canada, omdat deze elke week op dezelfde tijd (zaterdags om 20.30 Nederlandse tijd) rechtstreeks uitgezonden wordt via de website van de Kerk.

Bovenop zijn frequente bezoeken aan de verstrooide gemeenten in de Verenigde Staten, reist Ronald Weinland met zijn vrouw Laura ook regelmatig naar Australi‘, Nieuw Zeeland, Canada en Europa. Dit doet hij om de mensen te waarschuwen en voor te bereiden op de traumatische gebeurtenissen die nu voor ons liggen, en die zich gedurende de resterende jaren van deze profetische eindtijd zullen voltrekken.

De Kerk van God heeft gedurende bijna 1.900 jaar geen profeten in haar midden gehad, maar in 1997 maakte God hem tot een profeet. Zijn eerste boek 'De Geprofeteerde Eindtijd' (dat midden 2005 uitgegeven werd) is het resultaat van datgene wat God aan hem gegeven heeft aangaande de profetische eindtijdgebeurtenissen, die zich reeds beginnen te voltrekken; gebeurtenissen die precies zullen plaatsvinden zoals hij in dat boek geschreven heeft. Zijn laatste nieuwe boek '2008 - Gods laatste Getuigenis' geeft een nauwkeurige timing aan voor deze eindtijdgebeurtenissen, en geeft bijkomende informatie die verder gaat dan het eerste boek.

'2008 - Gods Laatste Getuigenis' is een openbaring van het Boek Openbaring. Zoals Ronald Weinland uitlegt, werd aan de apostel Johannes de opdracht gegeven om de profetische gebeurtenissen op te tekenen, die voorbestemd waren om in deze eindtijd geopenbaard te worden. De opdracht om de waarheid achter datgene wat Johannes opschreefte openbaren werd aan hem gegeven. Terwijl Johannes alles opschreef legde God hem uit dat de betekenis van hetgeen hij opschreef, niet geopenbaard zou worden totdat de tijd gekomen zou zijn op de Zeven Zegels van Openbaring te openen; zes daarvan zijn nu reeds geopend.

In tegenstelling tot de 'Da Vinci code' (wat pure fictie is) is '2008-Gods Laatste Getuigenis' waar en openbaart het dit verborgen 'geheimenis' die de mens gedurende duizenden jaren niet heeft kunnen ontdekken. Geen enkele van de drie hoofdreligies van deze wereld (Islam, Jodendom en Christendom) heeft ooit de profetie‘n gekend die in dit boek geopenbaard worden, die zich nu beginnen te ontplooien.

2008 - Gods Laatste Getuigenis' is een openbaring van de 7 Donders, die in het Boek Openbaring beschreven staan. De apostel Johannes werd niet toegestaan de betekenis hiervan neer te schrijven! Er worden meer specifieke eindtijdprofetieën gegeven, die zullen gebeuren tijdens de laatste 4 ˝ jaar van de eindtijdverdrukking. Die verdrukking begon op 14 December 2008 bij het schallen van de Eerste Trompet. De neerwaartse spiraal die de wereldeconomie sindsdien in haar greep heeft, is het rechtstreekse gevolg van het weerklinken van die Trompet, en niets of niemand zal deze destructieve koers kunnen afwenden. Deze destructieve kracht die tijdens deze Verdrukking zal blijven toenemen, zal de Westerse regeringen ontwrichten en uiteindelijk resulteren in WO III.

Het jaar 2008 was een cruciaal jaar in deze eindtijd daar het, het laatste jaar van Gods 6.000 jaar van getuigenis aan de mensheid was.

Eens de 2de, 3de en 4de Trompet geklonken hebben gedurende deze laatste ‘Dag des Heren’ zal de Verenigde Staten geen wereldmacht meer zijn. Wanneer de Vijfde Trompet weerklinkt, zal WO III de wereld overspoelen, met als gevolg de dood van miljarden mensen. Dan, op de laatste dag van de ‘Dag des Heren’ zal Jezus Christus terugkeren en ingrijpen, om de mensheid te weerhouden zichzelf te vernietigen.

De boodschap in de twee door Ronald Weinland geschreven boeken, heeft reeds tot veel controverse geleid. Hoewel velen deze boodschap geloven, hebben ook velen zowel de boodschap als de boodschapper aangevallen, bespot en belasterd. De auteur echter bekrachtigd onverschrokken en onbeschaamd de indrukwekkende boodschap, dat de mensheid het einde van de haar toebedeelde tijd van zelfbestuur heeft bereikt, en dat hij als ware eindtijdprofeet van de God van Abraham gezonden is, met de boodschap die in deze twee boeken staat.